Misala Pramenkovic

Misala Pramenković

Nestranačka ličnost, Novi Pazar

Biografija

Rođena je 22. decembra 1980. godine u Moranima, Tutin. Osnovnu školu je završila u rodnom mjestu, a nakon toga u Novom Pazaru završava medresu Gazi Isa-beg.
Fakultet islamskih nauka završila je u Sarajevu, a postdiplomski i doktorski studij na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Predsjednica Udruženja žena „Merjem“ u Novom Pazaru, u periodu 2007-2015.

Profesorica je u medresi Gazi Isa-beg i na Fakultetu za islamske studije.
Učesnica brojnih konferencija, seminara i predavanja.
Udata je i majka je četvoro djece, dva dječaka i dvije djevojčice.
Pročitajte više

Članstvo u odborima

Odbor za prava deteta (član)

Postavite pitanje poslaniku