Изјава о приватности

Овај документ је Изјава о приватности у складу са Општом уредбом о заштити података (Уредба (ЕУ) 2016/679).

Принцип

Мој Посланик  се придржава смерница које се заснивају на Општој уредби ЕУ о заштити података (GDPR).
Приватност личних, корисничких и клијентских података у просторијама, системима и услугама портала Мој Посланик један је од кључних аспеката за безбедност података који се обрађују у организацији Мој Посланик.
Мој Посланик не користи личне податке ни на који други начин осим да обезбеди обећани ниво услуге клијентима или оствари законите или легитимне интересе. Лични подаци се не чувају дуже него што је потребно и не користе се у маркетиншке сврхе. Мој Посланик не преноси личне податке изван ЕУ/ЕЕА.
Процене утицаја на заштиту података (DPIA) се спроводе једном годишње или када се то сматра неопходним како би се осигурало да се у услугама, системима и производима портала Мој Посланик поштују сви прописи.

Мој Посланик се може контактирати преко контакт података и навођењем предмета упита. За више информација погледајте одељак "Права носиоца података" у наставку.

Сврха обраде личних података

Мој Посланик прикупља информације о вашем рачунару и вашим посетама овом веб сајту. Ове информације обухватају географску локацију, тип претраживача, извор упућивања, дужину посете и број прегледа страница.
Информације се користе на основу легитимних интереса портала Мој Посланик да омогући употребу ове веб странице и побољша употребљивост веб странице.
У случају да користите веб контакт образац, ваш и-мејл и све друге информације које оставите у пољу за текст прикупља Мој Посланик.
Ове информације се користе на основу сагласности носиоца података и легитимних интереса портала Мој Посланик да комуницира и побољша услугу.

Лични подаци прикупљени на овом веб сајту ће се користити у сврхе наведене у овој политици приватности. Мој Посланик неће користити ваше личне податке ни у коју другу сврху, као што је профилисање оних који приступају веб сајту, осим ако вас Мој Посланик није обавестио о таквој сврси и, када је то примењиво, има вашу дозволу за то. Штавише, Мој Посланик ће чувати ваше личне податке само онолико дуго колико је потребно да би се постигла сврха за коју су прикупљени или колико је потребно да би се испоштовали сви периоди обавезног чувања према важећем закону.

Извори информација

Мој Посланик прикупља, чува и користи следеће категорије личних података које нам дајете директно или индиректно путем коришћења нашег веб сајта:

  • информације о вашим посетама и коришћењу овог веб сајта
  • лични подаци дати у контакт обрасцима

Објављивање информација

Мој Посланик открива прикупљене информације о вама у вези са вашом посетом веб сајту:

  • нашем пружаоцу услуга Google-у који може обрадити личне податке само у наше име;
  • https://policies.google.com/privacy
  • како би омогучио употребу овој веб сајта и побољшао употребљивост веб сајта.
  • како би комуницирао с вама и побољшао своју услугу.

Због техничког решења које се користи за обраду података, неки подаци се могу физички налазити на серверима екстерних процесора података и управљати помоћу техничке везе.
Подаци се не обрађују нити се преносе изван Европске уније или Европског економског простора.
Осим како је наведено у овој политици приватности, нећемо давати ваше информације трећим странама.

Безбедност ваших личних података

Мој Посланик ће предузети одговарајуће сигурносне мере како би спречио свако случајно или незаконито уништавање, губитак, измену, неовлашћено откривање или приступ вашим личним подацима.
Дати лични подаци чувају се на сигурним серверима који су заштићени техничким системима.

Веб сајтови трећих страна

Веб сајт садржи линкове ка другим веб сајтовима. Ова политика приватности не обухвата такве линкове унутар овог веб сајта и Мој Посланик није одговоран за политику приватности таквих веб сајтова трећих страна.

Коришћење колачића

Више о томе како користимо колачиће можете прочитати у нашој Политици колачића.

Права носиоца података

Свако лице чији се подаци чувају има право у складу са GDPR-ом да верификује ускладиштене податке и повуче дату сагласност у било ком тренутку.

Лице чији се подаци чувају има право да ограничи обраду, захтева исправку, допуну или уклањање било које личне информације у регистру која је, узимајући у обзир сврху за коју се информације обрађују, нетачна, непотребна, непотпуна или застарела. Лице такође има право да прими копију такве информације коју је доставило порталу Мој Посланик (преносивост података). Ако се одређени захтев одбије, лицу ће бити достављена писмена изјава у вези са тим.

Молимо наведите у свом захтеву за остваривање права приступа или преносивости да се захтев односи на податке из регистра на веб сајту Мој Посланик.

Захтеви се могу поднети писменим путем, поштом, и-мејлом или контактом на почетној страници на следеће адресе:

Проактив
ПИБ 106492926
Службеник за заштиту података
Ненад Стојановић
Кликни овде за приказ емаил адресе
mojposlanik.rs/kontaktiraj-nas

Oбреновићева 59/4/44
18000 Ниш
СРБИЈА

Телефон: +381 (0) 60 449 534 5

Носилац података има право да поднесе жалбу надзорном органу, посебно у држави чланици у којој има пребивалиште, радно место или у којој се догодило наводно кршење Опште уредбе о заштити података.