JELENKOVIĆ PREDRAG

Socijaldemokratska partija Srbije, Niš

Biografija

Dr Predrag Jelenković rođen je 22. 04. 1965. u Nišu gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju „Svetozar Marković“. Diplomirao je (1993) i magistrirao (2001) hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, a doktorsku disertaciju iz oblasti životne sredine i odnosa sa javnošću odbranio je 2011.

na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta u Beogradu. Od 1992. do 1994. bio je organizator programa u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Nišu, a od 1994. do 1998. je vodio Studentsko–omladinsku zadrugu SKC-Indeks. Skupština grada Niša imenuje ga 1998. za direktora Ustanove Dom kulture, kada je, između ostalog, bio i direktor Festivala „Filmski susreti 1998“ i Festivala „Niška jesen 1998“. Transformacijom Doma kulture 1999. u Niški kulturni centar radi poslove pomoćnika direktora do 2000. godine. Član Izvršnog odbora Skupštine opštine Niš postaje 2000. i do 2004. je bio zadužen za: Fond uzajamne pomoći SO Niš unutar koga pokreće inicijativu za lečenje steriliteta i vantelesne oplodnje kao prvi pilot projekat u Srbiji kao i za projekat uvođenja i implementacije „Virtuelna preduzeća u Srbiji“ pod pokroviteljstvom Svetske banke, DFID-a i Ministarstva rada Republike Srbije. U periodu od 2005. do 2016. godine bio je Rukovodilac projekta u Agenciji za privatizaciju Centra za kontrolu RK Niš. Od školske 2012/2013. predavač po pozivu na visokim školama i fakultetima. Na lokalnim izborima u dva mandata, 2008. i 2012. godine, izabran je za odbornika u Skupštini grada Niša kada je obavljao i poslove predsednika Odbora za administrativna pitanja SG Niša (2015-2016). Na parlamentarnim izborima 2016. izabran je za narodnog poslanika kao kandidat Socijaldemokratske partije Srbije. Oženjen, otac dvoje dece.
Pročitajte više

Članstvo u odborima

Poslanik je član Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i zamenik člana Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbora za kulturu i informisanje i Odbora za zaštitu životne sredine.

Postavite pitanje poslaniku

    Najnovije vesti