Слика
Јахја Фехратовић

Јахја Фехратовић

Странка правде и помирења
Рашки округ
Нови Пазар

Биографија

Рођен је 1982. године у Новом Пазару. Основну школу и Медресу "Гази Иса-бег" завршио у родном граду, основне студије књижевности народа БиХ и босанског језика на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву, у јулу 2007, магистарску тезу "Поетика и политика усмене и писане револуционарне поезије" одбранио је у јуну 2012. године на Интернационалном универзитету у Новом Пазару, а докторску тезу "Књижевнохисторијске и поетичке особености санџачкобошњачке књижевности" у јуну 2013. године на истом универзитету.

Један је од оснивача Катедре босанског језика на Факултету за уметност и културу Универзитета у Тракији у Турској. На том универзитету је две академске године радио као предавач и лектор босанског језика.

Академске 2009/2010. године враћа се у Нови Пазар и запошљава на Интернационалном универзитету у Новом Пазару као сарадник у настави. Од академске 2009/2010. године, ради на Катедри за бошњачку књижевност Департмана за филолошке студије Интернационалног универзитета у Новом Пазару.

Чланство у одборима

Заменк председника
Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво
Заменик члана
Одбор за културу и информисање
Заменик члана
Одбор за права детета

Питања упућена посланику

Овде можете да погледате сва питања која су упућена посланицима, као и то на колико питања и како је сваки посланик одговорио.

Нажалост нема питања са одговором упућених овом посланику.

Нажалост нема питања без одговора упућених овом посланику.