Budući da je u toku bio ramazan, mesec posta u islamu, a da je tokom tog meseca atmosfera u Novom Pazaru posebna – religijski, tradicionalno, pa i emotivno, partneri na projektu Moj poslanik, Urban-In iz Novog Pazara, odlučili su da organizuju iftar (prvi obrok nakon celodnevnog posta) za novinare/ke i za poslanike.

Iftar sa poslanikom – Moj poslanik – Novi Pazar

Sa narodnim poslanikom Muamerom Bačevcem, koji će i u novom sazivu Narodne skupštine predstavljati Novi Pazar, na iftaru 17. maja razgovaralo je osmoro novinara i novinarki iz lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija, kao i sa predstavnicima tri najrelevantnija udruženja u ovom gradu.

Tokom radnog iftara, poslanik, novinari/ke i predstavnice OCD su upoznate sa idejom, ciljevima i aktivnostima projekta „Moj poslanik“. Svi učesnici su pozdravili i podržali realizovanje ovog projekta, a naročito je značajno istaći da su izrazili i nameru da na njemu sarađuju.