Šest meseci, toliko je radila Narodna skupština Republike Srbije u 2018. godini. Kao što smo i do sada radili nastavljamo da pratimo broj javljanja i obraćanja svih poslanika sa juga Srbije.

U 2018. godine najviše obraćanja za govornicom u Parlamentu ima poslanica Jelena Žarić
Kovačević, ukupno 47 obraćanja, čime zauzima 21. mesto na listi svih poslanika. Poređenja radi, najaktiviniji poslanik ima 236 obraćanja a u prvih 20 na listi najaktivnijih nema poslanika sa juga Srbije što je poražavajuća činjenica za region.

Određeni mediji su pogrešno preneli vest da je najaktivniji poslanik sa juga Srbije Zoran Živković sa 105 obraćanja ali to nije tačna informacija imajući u vidu da se u Narodnoj Skupštini poslanik Živković vodi kao poslanik iz Beograda.

Pozitivna vest je broj pitanja koja su pristigla na našu platformu, kao i odgovora narodnih
poslanika, 18. juna je postavljeno 10 pitanja narodnim poslanicima, trenutno su odgovore
na pitanja dali poslanici Ljubica Mrdaković Todorović i Milan Lapčević, dok se čekaju
odgovori Dušana Milisavljevića i Hadži Milorada Stošića.