Narodni poslanik Nikola Savić govorio je 8.11. na Trećoj sednica Drugog redovnog zasedanja (2016), Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (Pretres u pojedinostima)

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 11. ovog zakona. Moj amandman se odnosi na stav 5, o kome je govorila i moja koleginica gospođa Vjerica Radeta.

Ovim mojim amandmanom tražio sam da se reči u stavu 5: „ministar uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine i ministra nadležnog za poslove vodoprivrede“ zamene rečju „Vlada“.

Zbog čega sam to tražio? Jednostavno, Vlada je ta koja pred ovu Skupštinu donosi sve zakone i nije neophodno da se u svakom zakonu navede određeni ministar, pogotovo ako znamo da se vlade u zadnje vreme smenjuju na godinu ili dve dana, pa imamo i situaciju da se vrši promena Zakona o Vladi i onda može da se desi da i jedan dobar zakon mora da se menja i da ide pred narodne poslanike samo iz razloga što je promenjen Zakon o Vladi i sad, kaže se „ministar nadležan za ovo ili ono“, a to ministarstvo sad može biti preimenovano ili promenjeno tako da je neki drugi ministar nadležan za te stvari. Jednostavno, reč „Vlada“ je sigurno reč koja više odgovara i nikad ne može da bude nekih problema.

U vašem obrazloženju kaže se – to je obuhvaćeno podzakonskim aktom. Naravno da svaki zakon, bilo o kom zakonu da se radi, ima i svoje podzakonske akte gde se na precizniji i detaljniji način uređuju neke stvari, ali mislim da je Vlada trebalo da prihvati ovaj amandman, ne samo ovaj, nego sve amandmane ovog tipa koje je podnela SRS. Hvala.