U okviru projekta „Moj poslanik“, „Proaktiv“, Niš, i „Urban-In“, Novi Pazar, su, 3. oktobra, u Novom Pazaru, organizovali radni ručak sa narodnim poslanicima Enisom Imamovićem i Muamerom Bačevcom, i predstavnicima organizacija civilnog društva I medija iz Novog Pazara.

U otvorenom razgovoru, učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove, viđenja, i predloge za unapređenje saradnje i komunikacije između narodnih poslanika i građana. Pored toga, mogli da postave i konkretna pitanja narodnim poslanicima, kao i da predlože pokretanje inicijative za rešavanje različitih problema sa kojima se susreću građani ovog dela Srbije.

Između ostalog, izdvajamo predlog da narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao i u kontaktima sa Vladom Republike Srbije, postave pitanje: „Zašto Novi Pazar nema naučno-tehnološki park?“. Naime, radi se o velikom univerzitetskom gradu sa hiljadama studenata, gradu sa izuzetnim ljudskim kapacitetima, gradu sa veoma povoljnom starosnom strukturom stanovništva, jednom od najmlađih u Evropi (skoro 50% mladih do 30 godina), gradu sa velikim brojem IT stručnjaka… Zbog kapaciteta i očigledne potrebe, narodnim poslanicima je predloženo da na centralnom nivou vlasti pokrenu inicijativu da Novi Pazar dobije tako značajnu razvojnu instituciju.

Takođe, razgovorano je i o potencijalnoj izgradnji termo-elektrane na Pešteru. Naime, predstavnici OCD su izrazili svoju zabrinutost u vezi sa tim što se, nakon nekoliko godina ćutanja o toj temi, ponovo pominje mogućnost izgradnje termo-elektrane u blizini rudnika uglja u selu Štavalj, na Pešterskoj visoravni. Predstavnici/e OCD su naglasili opasnost po životnu sredinu ne samo ekološki potpuno čistog područja Peštera, već i mnogo šireg područja Srbije u slučaju izgradnje termo-elektrane, kao i oštro protivljenje takvim namerama. Narodnim poslanicima je predloženo da ispitaju situaciju i da se u Narodnoj skupštini usprotive takvoj katastrofalnoj mogućnosti.

Ovom prilikom, narodnom poslaniku Enisu Imamoviću je uručeno priznanje platforme „Moj poslanik“ za najaktivnijeg poslanika iz Raškog okruga.