Rodna ravnopravnostu u Republici Srbiji je garantovana Ustavom, dok izborni zakon predviđa sistem kvota od 30% za manje zastupljen pol za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore.

Govoreći na Nacionalnoj konferenciji Ženske parlamentarne mreže, predsednica Parlamenta Maja Gojković istakla je da je danas u Narodnoj skupštini 91 žena, na čelu Vlade je žena, kao i na čelu Narodne banke Srbije, Ustavnog suda Srbije, ali da se kao društvo ne smemo zadovoljiti postignutim, jer primena principa rodne ravnopravnosti zahteva stalni rad. Izraženo u procentima 36% poslanika u Narodnoj skupštini su žene.

Posmatrajući region južne Srbije informacije su poražavajuće. Od 22 poslanika koliko predstavlja jug Srbije u Parlamentu, samo su 4 (četiri) žene, I to Jelena Žarić Kovačević, Ljubica Mrdaković Todorović, Olivera Pešić I Ivana Dinić. Tri od četiri su iz Niša. U procentima to iznosi poražavajućih 18% ili ukoliko posmatramo Republički nivo, duplo manje.

Zašto je takva situacija I da li je ženama sa juga Srbije mesto u Parlamentu?