Na ovogodišnjoj POINT Konferenciji održanoj 11 I 12. Novembra u Sarajevu predstavljen je portal Moj poslanik. POINT konferencija okuplja predstavnike organizacija civilnog društva i aktiviste iz regiona jugoistočne Evrope ali i iz celog sveta koji se bave upotrebom savremenih tehnologija sa ciljem zagovaranja odgovornog  i transparentnog društva.  

Reč je o najvećoj konferenciji ovog tipa u regionu jugoistočne Evrope koja predstavlja jedinstveno mesto susreta i razmene inovativnih ideja zmeđu učesnicima građanskim aktivistima i predstavnicima organizacija civilnog društva. 

Ove godine OCD Proaktiv je pozvan da na jednom od panela u radnom delu učesnicima konferencije predstavi portal Moj poslanik koji u nekoliko regiona u Srbiji prati rad narodnih poslanika sa ciljem unapređenja njihove komunikacije sa građanima kao i većeg učešća građana u procesu donošenja odluka. Učešće na Konferenciji isovremeno je bila i prilika da se razmene iskustva sa predstavnicima iz ostalih regiona Zapadnog Balkana sa ciljem uspostavljanja buduće saradnje.