Narodna skupština Republike Srbije broji 250 narodnih poslanika. Po Ustavu 30% od njih moraju biti pripadnice ženskog pola, ali nigde nema obaveze o broju mladih, za mlade se smatraju osobe koje imaju od 18 do 30 godina života.

Ima li mladih u Parlamentu? Odgovor na ovo pitanje je, Da ima ih. Problem je u broju mladih koji sede u poslaničkim klupama. Poražavajući podatak je da je broj mladih jednak broju poslanika koji su rođeni pre bombardovanja Beograda i početka Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije (6. april 1941.god) i skoro duplo manji od broja poslanika koji su rođeni u toku trajanja Drugog svetskog rata (1941-1945).

Ukupan broj mladih u Parlamentu je gotovo na nivou statističke greške i iznosi 1,2% ukupnog broja poslanika ili jednostavnije 3 poslanika od 250 spadaju u grupu mladih i imaju manje od 30 godina. Ukupan broj poslanika rođenih pre Drugog svetskog rata jednak je broju mladih poslanika i iznosi takođe 1,2% tj. 3 poslanika rođena su pre 1941. godine. 5 od 250 narodnih poslanika rođeno je u toku Drugog svetskog rata i to čini 2% od ukupnog broja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini. Najmlađi poslanik rođen je 1993. godine dok je njegov najstariji kolega rođen 1930. godine.