Obraćanje poslanika na sednicama skupštine predstavlja glas građana u parlamentu. Glas građana juga Srbije čuo se 653 puta u 2019. godini, ali neki gradovi su ostali bez obraćanja i pored toga što imaju poslanike koji ih predstavljaju.

Poslanici sa juga Srbije bili su aktivni u Narodnoj skupštini u 2019. godini. Prvi put u ovom mandatu imamo poslanike koju su se u toku jedne godine obratili više od 100 puta u parlamentu. Za razliku od prošle godine kada su svi bili aktivni, ove godine četvorica poslanika nisu rekla ni reč za skupštinskom govornicom tokom cele godine i to je razlog manjeg ukupnog broja obraćanja naših poslanika u odnosu na godinu ranije.

Prosečno, poslanik sa juga Srbije u 2019. godini obratio se približno 30 puta na sednicama skupštine. Sedmoro poslanika je bolje od proseka, ostali su daleko ispod.

Najaktivniji narodni poslanik sa juga Srbije je poslanica iz Niša, Jelena Žarić Kovačević sa 155 obraćanja tokom 2019. godine. Jedini koji pored poslanice Žarić Kovačević bio za skupštinskom govornicom više od 100 puta u 2019. godini je poslanik Nikola Savić sa 122 obraćanja. Na trećem mestu po aktivnosti na sednicama Narodne skupštine je poslanik iz Svrljiga, Milija Miletić sa 90 obraćanja.
Sedmoro poslanika imalo je veći broj javljanja nego u 2018. godini, 13 manji a jedan poslanik je imao isti broj javljanja. Pohvalno je da je novi poslanik Milan Ljubić sakupio 37 obraćanja, znatno više od većine kolega koji su tu čitav mandat.
Četvoro poslanika ostalo je nemo u skupštini tokom čitave godine, reč je o Goranu Ćiriću i Dušanu Milisavljeviću koji su deo opozicije koja bojkotuje rad parlamenta ali i o dvojici poslanika vladajuće većine Bulatović Slaviši iz Vranja i Kostić Radmilu iz Pirota za čije ćutanje nema opravdanja imajući u vidu da su jedini predstavnici svojih gradova u parlamentu.

Ukupno na kraju godine, svi poslanici sa juga Srbije govorili su 653 puta na sednicama Narodne skupštine Republike Srbije.