Timočki Omladinski Centar TOC u utorak 26.januara 2021. godine predstavio je zaječarskim i borskim medijima portal mojposlanik.rs kao i aktivnosti u okviru istoimenog projekta.

Predstavljanje projekta Moj poslanik u Zaječaru

CIlj ovog sastanka radno nazavnog Doručak sa medijima bio je da TOC tim medijima iz Timočke krajine približi šta predstavlja portal mojposlanik.rs, ali i kako mediji mogu pomoći u stvaranju svojevrsne saradnje između građana i Narodnih poslanika. Predstavnicima medijim objašnjeno je da je cilj celog projekta unapređenje komunikacije između građana i izabranih narodnih poslanika, kroz jačanje uloge građana kao pojedinaca u procesu donošenja odluka. Zalažemo se za parlament u kojem, preko svojih narodnih poslanika, građani i građanke odlučuju o pitanjima od značaja za svakodnevni život tj. direktno su uključeni u donošenje odluka.

Doručak sa medijima – Moj poslanik u Zaječaru

Uloga medija i jeste da infromiše građane, te je tokom ove aktivnosti predstavnicima medija predloženo da se oformi i savet medija za zaječarski i borski okrgu, kako bismo zajedno sa njima došli do građana, ali i poslanika, te kako bi nam i oni pomogli u praćenju aktivnosti narodnih poslanika u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije. Informisanost je preduslov za građanski aktivizam, a to mediji igraju jednu od ključnih uloga.