Narodni poslanik Žarko Bogatinović obratio se u Skupštini na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u Načelnom pretresu predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Poslanik Bogatinović govorio je o razlozima i potrebi da Skupština usvoji izmene i dopune zakona. Kako je naveo poslanik Bogatinović „Naši studijski programi su obimniji nego što je predviđeno i zbog toga granicu za sticanje prava da se rangira u okviru postojeće budžetske kvote spuštamo sa 60 na 48. Priznajemo da su naših 48 kao evropskih 60“.

Takođe poslanik Bogatinović je naveo primere Tehnološkog Fakulteta u Leskovcu i Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu i istakao da će glasati za prihvatanje zakona čime bi se studentima omogućilo da se finansiraju na teret budžeta sa osvojenih 48 ESPB.