point

Predstavljanje portala Moj poslanik na Point konferenciji u Sarajevu

Objavio Nikola Jovanović • 8. decembra 2021.

Na ovogodišnjoj POINT Konferenciji održanoj 11 I 12. Novembra u Sarajevu predstavljen je portal Moj poslanik. POINT konferencija okuplja predstavnike organizacija civilnog društva i aktiviste iz regiona jugoistočne Evrope ali i iz celog sveta koji se bave upotrebom savremenih tehnologija sa ciljem zagovaranja odgovornog  i transparentnog društva.   Reč je o najvećoj konferenciji ovog tipa u regionu […]