ostavka

Jedan manje sa juga

Objavio Moj poslanik • 21. aprila 2018.

16.03.2018. godine Miloš Bošković podneo je ostavku na svoje poslaničko mesto, nekoliko dana kasnije ostavka je zvanično potvrđena čime je prestao mandat Narodnom poslaniku iz Niša. Bošković je odlučio da napusti Narodnu Skupštinu Republike Srbije i stranku koju je predstavljao. Ova ostavka je najviše pogodila građane sa juga Srbije koji su izgubili jednog vrednog predstavnika […]