mladi u parlamentu

Mladi u srpskom Parlamentu

Objavio Moj poslanik • 20. oktobra 2018.

Narodna skupština Republike Srbije broji 250 narodnih poslanika. Po Ustavu 30% od njih moraju biti pripadnice ženskog pola, ali nigde nema obaveze o broju mladih, za mlade se smatraju osobe koje imaju od 18 do 30 godina života. Ima li mladih u Parlamentu? Odgovor na ovo pitanje je, Da ima ih. Problem je u broju […]