Javna slušanja su važan mehanizam za kontrolu rada izvršne vlasti kroz praćenje sprovođenja i primene zakona. Mehanizam javnog slušanja prvi put je uveden u naš pravni sistem 2010. godine Zakonom o Narodnoj skupštini, dok je procedura za njihovo organizovanje preciznije uređena Poslovnikom Narodne skupštine.

U početku, nakon institucionalizacije javna slušanja su bila značajan deo skupštinskog života i organizovana su redovno. U periodu od 2011. godine do 2015. godine broj javnih slušanja bio je dvocifren sa blagim porastima i padovima, dok je u 2013. godini broj javnih slušanja bio najveći zabeležen i iznosio je 28. Prvi ozbiljniji pad broja javnih slušanja beležimo 2016. godine kada se prvi put nakon pet godina broj javnih slušanja može izraziti jednom cifrom i iznosi 7.

U poslednje dve godine 2017. i 2018. bilo je samo po jedno javno slušanje i to 2017. godine je bilo posvećeno ulozi Narodne skupštine u sprovođenju ciljeva održivog razvoja dok je 2018. godine jedino javno slušanje bilo posvećeno Predlogu zakona o radijacionoj i nuklearnoj bezbednosti i sigurnosti.