Na inicijativu NKD-a dobili smo mogućnost da predstavimo platformu Moj poslanik poslanicima koji nisu sa juga Srbije, Jovanu Jovanoviću i Sonji Pavlović. Zajedno sa kolegama iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju i poslanicima pričali smo o reformi izbornog zakona, odgovornosti koju poslanici imaju prema građanima i promocijama aktivnosti koju poslanici obavljaju u okviru svog mandata. Poslanici su bili zainteresovani za inicijativu “Moj poslanik” i mehanizam praćenja rada narodnih poslanika, komunikaciju između poslanika i građana. Izneli smo brojne pozitivne primere kao i rešenja određenih problema građana, koji su rešeni zahvaljujući komunikaciji koja je ostvarena na platformi.