Narodni poslanik Marko Milenković govorio je na drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja (2016), o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Pretres u pojedinostima)

Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je manje bitno ovo 2025, 2026. i 2027. godina. U svakom slučaju, i moj amandman Vlada nije prihvatila iz razloga što, kako je u obrazloženju navedeno, prihvaćen je amandman Aleksandra Martinovića. Suštinski moj amandman je prihvaćen, a sad, kako je to Vlada tehnički formulisala i kako je protumačila, to je za mene manje bitno.

U svakom slučaju, dugujemo mnogo ljudima koji su godinama radili na istraživačkim projektima i poslovima, došli do naučnih novina koje krase ili bi trebalo da krase doktorske disertacije, u jednoj manjoj meri magistarske radove, onda uglavnom zbog složenosti procedura propustili rokove za završetak studija. Takvih studenata je relativno mnogo, posebno onih u završnoj fazi izrade rada, tako da se produžetak roka od dve godine nametnuo kao logično i ispravno rešenje.

Šteta je, gospodine ministre, što ste popustili pred pritiskom dopisa, kako ste vi rekli, Nacionalnog saveta visokog obrazovanja, posebno ako imate u vidu ispravnost namere u izjednačavanju svih studenata, zatim, i krajnji rezultat i sve pozitivne efekte produžetka roka magistrantima i doktorantima, ali i činjenicu ko se nalazi na mestu predsednika Nacionalnog saveta.

Doktor Vojislav Šešelj vam je u načelnoj raspravi rekao da je o predsedniku tog saveta Dejanu Popoviću napisana knjiga „Kameleon“, čiji naziv stoji kao simbol, kao sinonim njegovog lika i dela. Svesrdno zalaganje i uvođenje retroaktivne naplate poreza istog tog Dejana Popovića u prošlosti, u budućoj pravnoj civilizaciji je skandalozno, nikako mu nije davalo pravo da bude viši autoritet od vas i da vam on drži lekcije o nedostatku zakonskih osnova.

Trebalo je ipak da vi, kao predlagač, ponudite ovo rešenje o dvogodišnjem produžetku magistarskih i doktorskih studija po starom i da se ono nađe u tekstu Predloga zakona, baš zbog postojanja dobrog procenta objektivnih razloga kod ovih studenata za ne završavanje studija.

Mislim na svu naučnu, ali i administrativnu složenost postupaka do nastanka konačne forme rada, a zatim i novu složenost, sada administrativnu do same odbrane rada i sticanje akademskih naziva magistra i doktora nauka.

U obrazloženju za donošenja ovoga zakona, po hitnom postupku, naveli ste kao razlog sprečavanje štetnih posledica po studente, koji će nastupiti ukoliko se predložene izmene ne usvoje do početka školske godine. Iako je školska godina uveliko počela, i to nije sporno, verujem da je hitniji postupak predložen da bi se sprečili štrajkovi i protesti, kampovanja studenata pred Vladom, sve ono što je obeležavalo prethodne izmene i dopune ovog Zakona o visokom obrazovanju.

Čitavu deceniju reformišemo visoko obrazovanje po evropskim standardima i, kao paradoks, još smo daleko od kraja te reforme.

Nama su potrebne suštinske izmene zakona iz kojih će se iznedriti korist na duge staze obrazovnog visokoškolskog sistema. Znam da se potpuno novi Predlog zakona o visokom obrazovanju radi na Univerzitetu u Beogradu, koji bi trebalo status visokoškolstva u velikoj meri da reguliše na adekvatan način. Međutim, šta će biti od toga na kraju ostaje da vidimo. Za sada i dalje ostajemo na najavi izmena i procedura i dalje je akcenat Vlade na najavama nastavka reformi, dok od usvajanja konkretnih mera i detaljnih rešenja još uvek nema ništa.

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine doneta je još 2012. godine, 2015. godine donet je Akcioni plan za njeno sprovođenje, koji se uopšte ne bavi temama relevantnim za sprečavanje plagijerizma. Radi se o naročito važnom segmentu visokog obrazovanja i naučnog rada, originalnosti koja se direktno odnosi na ove završne magistarske i doktorske radove, nad kojima treba sprovesti detaljnu kontrolu i sprečiti svaki potencijalni plagijat.

Konačno, nisu nama, gospodo, za unapređenje kvaliteta obrazovanja potrebne ni strategije, ni akcioni planovi, to je čisto zamajavanje javnosti i trošenje energije i narodnog novca. Potreban nam je ozbiljan sistemski zakon, potrebna nam je njegova rigorozna kontrola i njegovo sprovođenje, pa da vidite kako bi se sistem ubrzo doveo u red i počeo da daje rezultate. Hvala.