Govoreći na sednici Narodne skupštine Republike Srbije, poslanik Milija Miletić istakao je da bi bilo dobro i za grad Niš i za celokupni region jugoistočne Srbije da jedan od ministara u novoj Vladi bude predstavnik ovog regiona. Važno je istaći da u ovom sazivu region južne Srbije nije imao ni jednog ministra tokom celog trajanja mandata.

Takođe želeli bismo da vas podsetimo na istraživanje koje smo radili o disproporciji broja narodnih poslanika sa juga Srbije u odnosu na broj građana. Jug Srbije je u ovom sazivu u jednom trenutku imao najviše 23 poslanika, ukupan broj građana na jugu Srbije u pet okruga je 1.100.683, oko 500.000 manje nego u Beogradu, dok je broj poslanika iz Beograda u svakom trenutku bio preko 100, što je često bilo i četiri puta više. Liste za narodne poslanike u novom sazivu parlamenta ne obećavaju znatno veći broj poslanika iz našeg regiona. Jedan poslanik sa juga Srbije u proseku je predstavljao oko 50.000 građana dok je njegov kolega iz Beograda bio predstavnik oko 16.000 građana Republike Srbije u Narodnoj skupštini.