Najaktivniji poslanik sa juga Srbije u mandatu na izmaku bila je poslanica Jelena Žarić Kovačević iz Niša sa 328 javljanja tokom četiri godine rada, jedina je imala više od 300 javljanja od svih poslanika sa juga Srbije. Od 250 poslanika koliko rade u Parlamentu, poslanica Žarić Kovačević je 22. po broju obraćanja.

Nagradu za svoj rad dobila je poverenjem građana koje su joj pružili na našoj platformi brojnim pitanjima ali i komentarima, posebno nakon objavljivanja lista kandidata za Narodne poslanike svake stranke u predizbornoj trci. Najveće, i ujedno najneprijatnije iznenađenje bilo je mesto poslanice Žarić Kovačević, njena stranka procenila je da zaslužuje 144. mesto. Ispred poslanice Žarić Kovačević našlo se sedmoro njenih kolega koje su za četiri godine rada zajedno imali manje obraćanja. Posebno je poražavajuća činjenica da je bolje mesto zauzeo i poslanik koji se u skupštini nije javio 668 dana. Ovo je samo još jedan u nizu pokazatelja koliko je trenutni izborni sistem nepravedan i koliko je važno učešće građana u procesu donošenja odluka.