Tončev Novica

Socijalistička partija Srbije

Nakon šest godina ponovo ministar sa juga Srbije

Objavio Moj poslanik • 30. oktobra 2020.

Posle nešto više od šest godina, u novoj Vladi Srbije mesto ministra dobiće i neko iz Južne Srbije. Prema najavama, u Šesnaestoj Vladi od vraćanja višestranačja biće i Novica Tončev na mestu ministra bez portfelja. Novica Tončev rođen je 9. decembra. 1962. godine u Nišu. Kako ističe u svojoj biografiji, potiče iz radničke porodice. Završio […]


Koliko se glas poslanika sa juga Srbije čuo u parlamentu?

Objavio Moj poslanik • 3. avgusta 2020.

Čekajući početak rada novog sazva Narodne skupštine i praćenje rada poslanika iz osam okruga na jugu Centralne Srbije, osvrnuli smo se na broj obraćanja prethodnog saziva. Dvadeset dvoje poslanika i poslanica iz pet okruga sa juga Srbije u Dvanaestom sazivu nacionalnog parlamenta obratili su se ukupno 4.402 puta za četiri godine (od 2016. do 2020). […]