Radičević Dalibor

Srpska napredna stranka

Koliko se glas poslanika sa juga Srbije čuo u parlamentu?

Objavio Moj poslanik • 3. avgusta 2020.

Čekajući početak rada novog sazva Narodne skupštine i praćenje rada poslanika iz osam okruga na jugu Centralne Srbije, osvrnuli smo se na broj obraćanja prethodnog saziva. Dvadeset dvoje poslanika i poslanica iz pet okruga sa juga Srbije u Dvanaestom sazivu nacionalnog parlamenta obratili su se ukupno 4.402 puta za četiri godine (od 2016. do 2020). […]


Govor Narodnog poslanika Dalibora Radičevića u Skupštini Srbije

Objavio Moj poslanik • 7. novembra 2016.

Narodni poslanik Dalibor Radičević govorio je 25.10. na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja (2016), na Zajedničkom načelnom i jedinstvenom pretresu o tačkama 1 i 2 dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama […]