Bogatinović Žarko

Srpska napredna stranka

Koliko se glas poslanika sa juga Srbije čuo u parlamentu?

Objavio Moj poslanik • 3. avgusta 2020.

Čekajući početak rada novog sazva Narodne skupštine i praćenje rada poslanika iz osam okruga na jugu Centralne Srbije, osvrnuli smo se na broj obraćanja prethodnog saziva. Dvadeset dvoje poslanika i poslanica iz pet okruga sa juga Srbije u Dvanaestom sazivu nacionalnog parlamenta obratili su se ukupno 4.402 puta za četiri godine (od 2016. do 2020). […]


Poslanik Bogatinović glasao za smanjenje bodova za studiranje na budžetu Republike Srbije

Objavio Moj poslanik • 6. juna 2016.

Narodni poslanik Žarko Bogatinović obratio se u Skupštini na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u Načelnom pretresu predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Poslanik Bogatinović govorio je o razlozima i potrebi da Skupština usvoji izmene i dopune zakona. Kako je naveo poslanik Bogatinović „Naši studijski programi su obimniji nego što je […]