Narodni poslanik Miloš Bošković

Narodni poslanik Miloš Bošković je razgovarao sa predstavnicima ekoloških organizacija